Respektuj 18

Rodičia nie sú schopní rozprávať sa s deťmi o alkohole

Približne pätina (19 %) rodičov priznáva svoju neschopnosť podnietiť a viesť so svojim dieťaťom rozhovor o alkohole. Poukázalo na to občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko v rámci projektu Hovorme o alkohole. Uviedlo, že viac ako štvrtina rodičov, presne 27 percent, sa pri alkohole spolieha na osvetovú prácu školy.

Podľa občianskeho združenia štatistiky hovoria o tom, že čím skôr človek začne požívať alkohol, tým väčšia je hrozba, že mu podľahne. V priemere štyria z desiatich ľudí, ktorí začnú konzumovať alkohol pred dosiahnutím 15. roku života, sa napokon stanú závislými. Štatistiky poukázali i na to, že približne štvrtina rodičov sama ponúkla svojim deťom medzi 12. a 14. rokom symbolický prípitok či ochutnanie alkoholu. Najčastejšie to bolo pivo (68 percent) a víno (16 percent).

Psychológ Josef Šedivý doplnil, že je veľký rozdiel medzi tým, keď dieťa vníma alkohol ako čosi výnimočné, a tým, že ho vníma ako úplne bežnú a niekedy aj neodmysliteľnú súčasť života. "Alkohol sa v našej spoločnosti spája s rituálmi a rôzne oslavy k nim patria. Záleží na nás, či podobné stereotypy chceme budovať u detí," komentoval.

Šedivý však jednoznačne odporúča rodičom nerozdávať striktné zákazy či tresty. "Čo dieťaťu, najmä staršiemu, zakazujeme, po tom silnejšie túži. Deťom by sme mali vysvetliť, že alkohol nie je znakom úspechu, zrelosti a atraktivity človeka, a keď sa to s ním preženie, dokáže rozvrátiť zdravie, vzťahy i celkovú spoločenskú funkčnosť," uzavrel.

Viac informácií nájdete tu.

Nečakajte na ďalšiu akciu, informujte sa teraz!

Problematika mladistvých a alkoholu

Alkohol a mladiství

Rady a tipy pre rodičov a predajcov alkoholu

Rady a tipy