Respektuj 18

Alkohol a mladiství

Aj keď je alkohol bežnou súčasťou našej spoločnosti, ide o psychoaktívnu látku, ktorá mladý organizmus významne ohrozuje. Deti sú zvedavé a učia sa z príkladu dospelých. 

Ak je alkohol bežným doplnkom osláv v okolí dieťaťa, alebo pôsobí ako úľava od stresu, má dieťa problém naučiť sa prijímať rozmanité stránky života bez ďalších podporných látok. 

Úlohou dospelých je ukázať deťom postoj vedúci k zodpovednému správaniu pri požívaní  alkoholu.

Alkohol a mladiství

Súčasná situácia

Alkohol je legálna psychoaktívna látka, ktorej užívanie môže mať pre mladý organizmus vážne následky. Keď bude vaše dieťa plnoleté, naučte ho pristupovať k alkoholu tak, aby neohrozovalo seba ani druhých. Dovtedy si dajte pozor najmä na tieto riziká:

prvý kontakt detí s alkoholom je častý už pred 15. rokom života,

deti často vnímajú alkohol nie ako rizikovú psychoaktívnu látku, ale ako zdroj zábavy,

podľa výskumov iba 9% dospelých zasiahne v prípade, ak sa stane svedkom predaja alkoholu neplnoletým.

Problémy spôsobené užívaním alkoholu mladistvými

Strata kontroly

Alkohol znižuje sebakontrolu a ovplyvňuje pud sebazáchovy. Môže stupňovať agresivitu a posilňovať prežívané emócie. Zvyšuje sa riziko sexuálneho zneužitia, sebapoškodzovania alebo nežiadaného tehotenstva.

Riziko poškodenia mozgových buniek

Proces vývoja mozgu pokračuje až do 21. roku života. Užívanie alkoholu v skorom veku môže vývoj mozgových buniek trvalo poškodiť.

Rozvoj syndrómu závislosti

Opakovaným užívaním alkoholu sa u mladistvých môže rýchlo rozvinúť závislosť, ktorá má hlboké následky v telesnej aj duševnej rovine.

Zvýšená tendencia riskovať

I malé množstvo alkoholu u mladistvých môže viesť k výraznému skresleniu vnímania. Mladiství tak nedokážu správne odhadnúť svoje sily a riskujú. Aj pri bežných činnostiach im hrozí poranenie či úraz.

Nebezpečenstvo vážnych ochorení

Nadmerné užívanie alkoholu spôsobuje rad závažných ochorení. Ohrozuje pečeň, tráviaci aj nervový systém. V porovnaní s dospelým človekom má na detský organizmus vplyv aj malé množstvo alkoholu.

Otrava alkoholom

Organizmus vo vývoji ešte nie je schopný efektívne odbúravať alkohol. Hrozí otrava alkoholom s fatálnymi dôsledkami.

 

Buďme zodpovední a naučme sa zasiahnuť

Rodiče

Som rodič

Čo odporučiť svojmu neplnoletému dieťaťu?Čo robiť, keď už alkohol užíva?

Rady rodičom
Predávajúci

Som predajca

Čo hovoria zákony? Čo robiť,keď si mladistvý chce kúpiť alkohol?

Rady predávajúcim