Respektuj 18

Rady a tipy

Rešpektovať vekovú hranicu predaja a podávania alkoholu je dôležité. Konzumácia alkoholu nie je čisto záležitosťou dieťaťa, ktoré pije, ale predovšetkým dospelého, ktorý mu alkohol ponúkne či sprostredkuje. Nebuďme k užívaniu alkoholu mladistvými ľahostajní a laxní.

Rady a tipy predávajúcim

Zákaz predaja a podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov je daný zákonom a platí pre všetkých predajcov. Ak stojíte na strane zákona, pomôžte nám zabezpečiť, že sa alkohol skutočne nedostane do rúk deťom a mladistvým. Zistite, ako sa postaviť k problematickým situáciám.

Rady a tipy

Prečo je to dôležité?

Alkohol je len pre dospelých. Mladý organizmus na alkohol reaguje inak ako ten dospelý a podnapitý môže ľahšie ohroziť seba a ostatných.

 

Vedeli ste napríklad, že vývoj mozgu pokračuje až do veku 21 rokov? Užívanie alkoholu v skorom veku môže vývoj mozgových buniek natrvalo poškodiť. Alkohol u deti a mladistvých znižuje sebakontrolu a vedie k výraznému skresleniu vnímania, takže potom zle odhadujú svoje sily a zbytočne riskujú.

 

A preto zákon jasne zakazuje predávať a podávať alkohol alebo inak umožniť požitie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. Mladiství sú povinní podrobiť sa dychovej skúške. Pri jeho porušení hrozí:

 

 

 • pokuta až do výšky 6 639 €,
 • mladiství môžu tiež dostať pokutu až do výšky 33 €,
 • zvýšenie kontroly zo strany Polície SR, SOI,
 • poškodenie dobrého mena prevádzky.

 

Vybrané rady a tipy

  Ako mám odhadnúť, že zákazník už dovŕšil vek 18 rokov? 

  Dobre vieme, že vo väčšine prípadov je ťažké určiť vek zákazníka. Preto vám prinášame jednoduchú pomôcku ako ho určiť, a koho pri nákupe skontrolovať. Vek osemnásť rokov sa ťažko určuje, preto si pripočítajte tri roky a dostanete vek 21 rokov. U každého mladého zákazníka skúste určiť, či má viac alebo menej ako 21 rokov. Je to jednoduchšie, než rozlišovať medzi tínedžermi. Ak si myslíte, že má menej ako 21 rokov, poproste ho pri nákupe alkoholu o občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.

  Niektorí plnoletí vyzerajú mladšie, ale určite im nebude vadiť doložiť svoj vek. Naopak neplnoletí, ktorí vyzerajú na 20 rokov, okamžite znervóznejú, keď od nich budete chcieť preukázať vek. Rýchlo tak spoznáte, komu predať alkohol a komu nie. Vždy však platí, že ak si nie ste istí, poproste zákazníka o doloženie veku. Zákon je na vašej strane.

  Dievča alebo chlapec vyzerajú mladší ako 18 rokov a kupujú si alkohol 

  Ak máte pochybnosti o veku mladistvého zákazníka, máte zo zákona právo požadovať po ňom doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Zákon stojí na vašej strane. Ak alkohol predáte (alebo podáte) neplnoletému, porušujete zákon vy.

  Ako mám požiadať o občiansky preukaz? 

  Požiadavku formulujte jasne a presne, aby sa mladiství nemohli vyhovárať. Doloženie veku pri nákupe alkoholu by malo byť samozrejmosťou a netreba o tom nejako dlho diskutovať. Nakoniec, je to otázka chvíľky a každý dospelý to ochotne urobí. Vyhovárajú sa len neplnoletí.

  Tip: Nepoužívajte otázky typu „Osemnásť už bolo?“ či „Už máte 18?“ Odpoveď dobre poznáte. Zakaždým vyžadujte doklad s fotografiou a dátumom narodenia.

  Ako správne kontrolovať vek?  

  Vek zákazníkov nekontrolujte letmo, ale poctivo. Niektorí mladiství môžu skúšať taktiku, kedy obyčajné vytiahnutie dokladu považujú za dostačujúce dôkaz o svojej plnoletosti. Nenechajte sa oklamať suverénnym konaním a zakaždým preukaz skontrolujte.

  Neplnoletý nemá občiansky preukaz, ale má iný doklad 

  Zákon tvrdí, že za doklad totožnosti je možné bezpečne považovať iba občiansky preukaz a cestovný pas. Pokiaľ budete rešpektovať iný doklad, musí byť úradný a obsahovať dostatočné informácie k identifikácií (predovšetkým fotku a dátum narodenia – ideálne vodičský preukaz alebo ISIC karta).

  Čo robiť, keď zákazník odmietne ukázať doklad totožnosti? 

  Je to jednoduché. Bez doloženého veku platným preukazom totožnosti nepredávajte alkohol žiadnemu zákazníkovi, ktorý je podľa vášho úsudku neplnoletý. Alkohol schovajte pod pult, alebo odložte za seba. V krajnom prípade privolajte ochranku, kolegov či vedúceho alebo políciu. Akonáhle maloletý zákazník zistí, že mu alkohol naozaj nepredáte, nebude mať dôvod naďalej to skúšať.

  Ako mám postupovať, keď odhalím pokus maloletého o nákup alkoholu? 

  Maloletému zákazníkovi môžete predať všetko ostatné okrem alkoholu a cigariet a správať sa k nemu naďalej ako k akémukoľvek inému zákazníkovi. Po dohovore s kolegami či vedúcim predajne môžete o situácii informovať ostatných, napríklad ich upozorniť, že títo konkrétni neplnoletí chodia do predajne/reštaurácie pravidelne.

  Dôležité je, že ste alkohol nepredali a zastavili ste tak pokus o protizákonný čin. Tým ste splnili svoju povinnosť.

  Ako môžem vyriešiť situáciu, aby som zákazníka neurazil alebo nevyprovokoval k agresívnemu správaniu?  

  Ani veľmi slušné jednanie nie je vždy zárukou bezproblémovej komunikácie so zákazníkom. Ste však v práve, a tak si stojte za svojím. Dôsledne vyžadujte doloženie veku mladého zákazníka pri nákupe alkoholu. Odvolať sa pritom môžete na zákon! V prípade pochybností zavolajte svojho vedúceho.

  Upozornite maloletého, že robíte len svoju prácu a žiadne dohadovanie ani agresívne správanie na situácii nič nemení. Ak sa cítite neisto, zavolajte si na pomoc kolegu alebo vedúceho.

  Alkohol si kupuje partia, v ktorej je viditeľne niekoľko osôb mladších ako 18 rokov 

  Ak máte podozrenie, že niekto chce alkohol kúpiť alebo objednať pre neplnoletú osobu, máte právo ho odmietnuť. Vyjadriť tento postoj je veľmi dôležité.

  Neplnoletý tvrdí, že kupuje alkohol pre rodiča 

  Ak mladistvý zákazník tvrdí, že alkohol kupuje pre rodiča, urobíte najlepšie, ak ho požiadate, aby si ho rodič prišiel kúpiť osobne.

Ďalšie informácie

Poradňa

Občianske združenie Prima,
Bratislava
e-mail: zdruzenie.prima.ba@gmail.com