Respektuj 18

Rady a tipy

Rešpektovať vekovú hranicu predaja a podávania alkoholu je dôležité. Konzumácia alkoholu nie je čisto záležitosťou dieťaťa, ktoré pije, ale predovšetkým dospelého, ktorý mu alkohol ponúkne či sprostredkuje. Nebuďme k užívaniu alkoholu mladistvými ľahostajní a laxní.

Rady a tipy rodičom

Nie nadarmo sa hovorí, že zakázané ovocie chutí najlepšie. Alkohol je pre deti a mladistvých práve takýmto lákadlom. Táto psychoaktívna látka môže pri nevhodnom užívaní spôsobiť rovnaké osobné a spoločenské škody ako iné formy drog. Náročnou úlohou nás dospelých je vysvetliť deťom, že sa ich detstvo a dospievanie zaobíde aj bez alkoholu a vybudovať v nich postoj, ktorý nebude ohrozovať ich zdravie, ale naučí ich s alkoholom správne zaobchádzať.

Rady a tipy

Ako s dieťaťom o alkohole hovoriť?

Hovorte so svojimi neplnoletými deťmi o alkohole otvorene. Pripravte sa však na to, že naučiť dieťa zodpovednému prístupu k alkoholu môže byť niekedy náročné. Stojíte pred neľahkou úlohou, ako svojmu potomkovi vysvetliť, že zatiaľ nenastal ten správny čas, aby sa alkohol stal súčasťou jeho života.

 

Vybrané rady a tipy

  Váš postoj k alkoholu je rozhodujúci 

  Skúste vnímať akú úlohu hrá alkohol vo vašom živote a u ľudí z najbližšieho okolia dieťaťa. Bude vám jasné, aké nepísané pravidlá a postoje vo vzťahu k alkoholu bude vaše dieťa veľmi pravdepodobne uplatňovať. Ak sa dieťa pravidelne zúčastňuje osláv, smutných udalostí alebo bežných chvíľ oddychu, počas ktorých sa konzumuje alkohol, naučí sa považovať túto formu radosti, smútenia či oddychu za bežnú.

  Ak navyše platí, že čím viac alkoholu dospelý vypije, tým uvoľnenejší je (raduje sa, plače alebo si oddýchne) v dieťati tak vytvára presvedčenie, že bez alkoholu nie je možné zažívať a vyjadriť skutočný cit, nie je možné sa radovať z úspechu a víťazstva, vyrovnať sa so stratou, prehrou, hnevom alebo napätím.

  Aký je váš postoj k dospievaniu vášho potomka? 

  Pokiaľ sa otvorene zamyslíte nad tým, ako pristupujete k faktu, že vaše dieťa smeruje k dospelosti a samostatnému rozhodovaniu, budete schopní rozpoznať, akú úlohu v jeho osamostatňovaní hrá alkohol. Ak sa snažíte svojho potomka predovšetkým chrániť, pravdepodobne mu nedávate dostatok príležitostí, aby rozhodoval samostatne. Dieťa tak dosahuje ilúziu dospelosti tým, že „robí to, čo dospelí“, teda pije alkohol. Podporte svojho potomka v rozhodovaní tam, kde viete, že je to bezpečné a zvládne to.

  Ak však nechávate rozhodovanie výhradne na ňom, môže vám uniknúť, ako svoje dospievanie prežíva. Nenechajte sa popliesť a odradiť tým, že sa od určitého veku začne vyhýbať konverzácií o sebe samom. V skutočnosti vašu pozornosť možno potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Pripravte sa na to, že súčasťou cesty k dospelosti je aj odpor k autoritám. A to aj k tej vašej. Pitie alkoholu sa môže v živote neplnoletého prejaviť ako postoj „budem robiť, čo sa mi zachce“. Poskytnite mu inú príležitosť k odporu než sebazničenie a prekračovanie zákona.

  Ako sa pripraviť na konverzáciu o alkohole so svojím dieťaťom? 

  Najskôr si ujasnite svoj postoj k alkoholu. Nie je až tak dôležité či alkohol konzumujete alebo nie. Dôležité je mať svoj postoj ujasnený a aby bolo to, čo sa chystáte svojmu dieťaťu povedať, v súlade s tým, ako vás vidia konať. Ak svoje zaobchádzanie s alkoholom vnímate v určitých ohľadoch ako problematické, vaše dieťa by to malo od vás počuť.

  Zistite si objektívne informácie o účinkoch alkoholu na ľudský organizmus.

  Odpovedzte sami sebe, prečo je dobré, aby ľudia konzumovali alkohol až od 18 rokov. Čo sa týka faktov, buďte v rámci možností vecní. Buďte počas rozhovoru vnímaví k potrebám dieťaťa.

  Majte na pamäti, že alkohol má svoje osvedčené účinky (naozaj vie napríklad poskytnúť úľavu od úzkosti alebo stresu). Ak sa snažíte svoje dieťa varovať pred rizikami, nezastrašujte ho mýtami a nepravdami.

  Nezabúdajte, že každý človek reaguje na účinky alkoholu rôzne (u niekoho úzkosť môže naopak prehĺbiť). Čas zistiť ako vaše dieťa reaguje na účinky alkoholu, príde až po 18. roku.

  Kedy začať hovoriť s dieťaťom o alkohole? 

  Alkohol je u nás legálny a bežne dostupný. Dieťa sa s témou konzumácie alkoholu stretne pomerne skoro. Ak nie vo vašej rodine, tak určite medzi rovesníkmi, možno už v materskej škôlke. Hovoriť s vaším dieťaťom o alkohole je teda dobré od chvíle, keď je zjavné, že dieťa túto tému vníma.

  Alkohol je súčasťou celej rady spoločenských rituálov a predmetom reklamy. Je dobré hovoriť s dieťaťom o konzumácii alkoholu priebežne a uvádzať zjavné omyly na pravú mieru. V spoločnosti koluje celý rad zvykov, ktoré môžu bez vášho komentára vychovávať vaše dieťa inak, než sami zamýšľate (napríklad „panák na guráž,“ „zapíjanie žiaľu,“ „medializované oslavy športových víťazstiev, zahŕňajúce zábery opitých hrdinov…“)

  Buďte svojmu dieťaťu vzorom 

  Pokiaľ chcete podporiť zdravé postoje vášho dieťaťa a jeho správanie voči alkoholu, najviac pomôže, ak mu sami budete príkladom. Dbajte na to, aby vaše dieťa mohlo zažívať radosť a úspechy priamo, bez ďalších podporných prostriedkov. Najlepšie mu takú skúsenosť sprostredkujete, ak vás uvidí radovať sa či oslavovať inak, než v spoločnosti alkoholu.

  Je dobrý nápad, aby dieťa okúsilo alkohol doma z rúk rodičov? 

  Zákonom stanovená veková hranica pre konzumáciu alkoholu má svoje opodstatnenie a platí aj pre zaobchádzanie s alkoholom v rodine. Vychádzať z predstavy, že vaše dieťa možno od útleho veku v určitom zmysle „otužovať“ tým, že mu bude podávaný alkohol priamo rodičmi, je nebezpečné. Naopak pre dieťa je rozhodujúce to, ako s alkoholom zaobchádzate vy sami.

  Veľmi užitočné je dieťa zavčasu poučiť o účinkoch alkoholu a zásadách jeho bezpečného užívania.

  Dieťa nasleduje svojich vrstovníkov 

  Je pravdepodobné, že váš potomok bude čeliť tlaku vrstovníckej skupiny a spoločnosti ako takej. Pokiaľ budete chcieť svoje dieťa v tomto prípade ovplyvniť, pamätajte, že kontakt s jeho vrstovníkmi a jeho pozícia v skupine sú pre neho významné. Akokoľvek ťažké to môže byť, nestavajte sa medzi neho a jeho vrstovníkov tým, že budete hodnotiť ľudí, s ktorými sa stýka. Vetou: „To chceš byť rovnaký závislák ako… ?“ dosiahnete skôr odpor než pochopenie vašich dobrých zámerov. Skúste svojmu potomkovi vysvetliť, že dosiahnutie vekovej dospelosti ešte nie je zárukou správnych rozhodnutí. Inými slovami fakt, že niekto môže piť alkohol neznamená, že ho to robí dospelým a samostatným, a to predovšetkým, ak nie je schopný baviť sa či svoje problémy riešiť inak.

  Ako dieťa pripraviť na odmietnutie alkoholu medzi rovesníkmi?  

  To ako zažíva vaše dieťa prijatie rovesníkmi je pre neho v období dospievania veľmi dôležité. Najviac svoje dieťa podporíte tým, že ho od začiatku povediete k samostatnému rozhodovaniu.

  Dôležité je, aby sa naučilo baviť a byť zábavné bez nutnosti užívať alkohol. Alebo opačne, snažte sa o to, aby ste sa svojimi postojmi a výchovou vyhli zaužívaným mýtom – napríklad, že konzumáciou alkoholu možno dosiahnuť viac zábavy a uvoľnenia ako bez neho. Alkohol tieto zážitky poskytnúť vie. Rovnako tak je človek schopný dosiahnuť ich bez použitia látok.

  Schopnosť dosahovať uvoľnenie je pre nás dôležitá. Pokiaľ ju ovládame bez použitia látok, môžeme sa spoliehať sami na seba. Ak sa môžeme v tomto ohľade spoliehať sami na seba, je pre nás predstaviteľnejšie, že zvládneme aj budúce životné výzvy.

  Čo robiť, keď chce ísť dieťa na akciu, o ktorej sa domnievam, že bude spojená s konzumáciou alkoholu?  

  Pri rozhodovaní či dieťa na takúto akciu pustiť alebo nie, je užitočné prebrať s ním, s kým a s akým cieľom sa na akciu chystá. Pokúste sa s ním porozprávať o tom, ako sa chce baviť a čo bude robiť, ak sa baviť nebude. Je dôležité, aby ste vedeli, ako sa o seba vaše dieťa postará a mohli mu v tom dôverovať. Ak vaše dieťa bude vedieť, že mu dôverujete, podporí to jeho samostatné rozhodovanie.

  Ak viete, že akcia je založená na konzumácii alkoholu alebo je konzumácia alkoholu jej hlavným cieľom, nemá na nej mladistvý do 18 rokov čo robiť.

  V každom prípade by malo byť vaše dieťa poučené o účinkoch alkoholu a rizikách spojených s jeho užívaním. Užitočné je, aby vedelo kam sa obrátiť pre pomoc.

  Pomôžte zvládnuť nástrahy dospievania 

  Jedna z najťažších úloh v detstve a počas dospievania je naučiť sa odolávať ťažkostiam. Život je navyše plný výziev s nejasným koncom. Učte svoje deti prijímať každodenné víťazstvá aj prehry bez návykových látok. Pomôžte im naučiť sa prijímať aj negatívne stránky života a pocity, ktoré vyvolávajú bez návykových látok ale s pomocou vlastných zdrojov. Najviac deťom pomôže, ak uvidia vás samých ako sa s týmito pocitmi vyrovnávate. Ukážte im, že nie je nutné skrývať a ignorovať pocity ako hnev, smútok, strach či neistota. Poskytnite svojmu dieťaťu dostatok priestoru, aby videlo a chápalo, čo prežívate vy. Bez toho aby ste sami so svojimi pocitmi akokoľvek manipulovali.

  Akú úlohu hrá v budovaní postojov k alkoholu škola? Čo od nej môže rodič čakať? 

  Deti sa s témou predčasnej konzumácie a nadužívania alkoholu stretnú aj v škole. Veľmi pravdepodobne to bude v rámci prevencie rizikového správania, ktorú je každá škola zo zákona povinná realizovať. Deti sa dozvedia objektívne informácie o účinkoch alkoholu a rizikách jeho predčasného užívania a nadužívania. Oboznámené by tiež mali byť s tým, kam sa prípadne obrátiť o pomoc. Škola by mala usilovať o vytváranie takých postojov detí, ktoré umožnia dieťaťu sa svojrázne rozhodovať a odolávať prípadnému tlaku rovesníkov.

  Najlepšie podporíte snaženie školy tým, že budete pri výchove svojho dieťaťa usilovať o rovnaké postoje. Bez tohto súladu sa nedá spoliehať na zaručený účinok prevencie v škole.

  Moje dieťa experimentuje s alkoholom 

  Medzi najčastejšie dôvody, ktoré stoja za experimentovaním detí s alkoholom radíme hľadanie vlastnej identity, testovanie hraníc autority dospelých, spoločenské konvencie uplatňované v skupine vrstovníkov, alebo možnú rozvíjajúcu sa závislosť na návykových látkach. Skúste sa s deťmi o alkohole otvorene rozprávať. Buďte pripravení na to, že deti na vaše snahy budú reagovať odmietavo, zľahčovať situáciu, alebo sa rozhnevajú. To vo vás môže často zanechať pocit viny, zlyhania, hnevu a bezmocnosti. Snažte sa ale pritom všetkom zachovať pokoj. Buďte odvážny, nezatvárajte pred problémom oči a odhoďte ostych. Ak to bude vážnosť situácie vyžadovať, vyhľadajte pomoc odborníka. Vaše deti vás môžu potrebovať práve teraz, aj keď to na prvý pohľad nemusí tak vyzerať. Pomôžte im.

Ďalšie informácie

Poradňa

Občianske združenie Prima,
Bratislava
e-mail: zdruzenie.prima.ba@gmail.com