Respektuj 18

Závislosť od alkoholu sa u mladých vytvára rýchlo, upozorňuje odborník

Skúsenosť s alkoholom má podľa prieskumu HBSC tretina slovenských detí do 15 rokov.

"Nezrelosť spôsobuje, že návyk sa u detí a mladistvých vytvára veľmi rýchlo," varuje psychoterapeut Josef Šedivý. Odborníci upozorňujú, že prevenciu alkoholu viacerí rodičia neriešia. Rovnako, že alkohol sa deťom stále napriek zákazu podarí kúpiť aj v obchode.

Pritom sú to práve rodičia, ktorých prístup k alkoholu má na mladých ľudí najväčší vplyv.

Čím skôr začne človek požívať alkohol, tým je väčšia hrozba, že mu prepadne. Ľudia, ktorí začali konzumovať alkohol pred dosiahnutím 15 rokov, sa často stávajú závislými.

Viac informácií nájdete tu.

Nečakajte na ďalšiu akciu, informujte sa teraz!

Problematika mladistvých a alkoholu

Alkohol a mladiství

Rady a tipy pre rodičov a predajcov alkoholu

Rady a tipy