Respektuj 18

Projekt Rešpektuj 18!

Naším cieľom je zmeniť tolerantný postoj verejnosti ku konzumácií alkoholu mladistvými a podporiť obmedzenie jeho predaja a podávania deťom a neplnoletým.

Projekt je výsledkom spolupráce spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko a občianskeho združenia Prima. Náš prístup k zodpovednému požívaniu alkoholu uplatňujeme dlhodobo už niekoľko rokov. Zameriavame sa aj na ďalšie skupiny verejnosti, napr. pre vodičov a pre tehotné ženy a budúce matky, pre ktoré pripravujeme rôzne aktivity.

Podporu nám vyjadrili aj známe a rešpektované osobnosti a pomáhajú nám šíriť ďalej základnú myšlienku – rešpektovanie vekovej hranice predaja a podávania alkoholických nápojov a zníženie tolerancie ku konzumácii alkoholu mladistvými.

O projekte
Mier, zábava a rešpekt sú základné pravidlá šťastného tanečníka. Čokoľvek robíš, rešpektuj 18.

Melánia Kasenčáková
tanečnica

Melánia Kasenčáková
Tá kvapka, ktorá je tolerovaná spoločnosťou a rovnako i rodinou nie je správna. Takže, ak si na niečo vytvoriť návyk, tak jednoznačne na šport a je veľa dôvodov prečo rešpektovať 18.

Martina Brix
trénerka thajského boxu

Martina Brix

Projekt podporili: